Posouzení Vaší bonity

Leasing a úvěr | Posouzení Vaší bonity

Pokud máte zájem využít naše služby a chcete rychle vědět naše předběžné stanovisko, zda bychom Vám leasing poskytli, je zde pro Vás ideální možnost. Stačí vyplnit vyplnit ůdaje v následujících tabulkách.

Údaje stačí opsat dle našeho návodu z daňového přiznání k dani z příjmů za minulý rok i bez znalosti účetnictví.

Krok první - základní informace

Jakou činností se převážně zabývá vaše firma?
O jaký předmět leasingu máte zájem?
O jaké zařízení se jedná?  rok výroby: 
Jeho pořizovací cena v Kč bez DPH.
Jakou zálohu v procentech (%) chcete skládat?
Doba podnikatelské činnosti od (měsíc/rok)?
Tržby máte převážně?
Vaše firma účtuje v účetnictví?


Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se B-LEASING CZ s.r.o., se sídlem Jinačovice 29, 66434 Kuřim, IČ 26910713, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytnutí informací z daňového přiznání a stručné informace o podnikatelském subjektu. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Adresa, Email, Jméno a příjmení osoby, která žádá o zaslání nabídky, Telefon, 14 dní. Tyto údaje zpracováváme za účelem poskytnutí informací z daňového přiznání a stručné informace o podnikatelském subjektu pro účely předběžného posouzení bonity klienta a zaslání nabídky financování.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email b-leasing@b-leasing.cz nebo na sídlo naší společnosti: B-LEASING CZ s.r.o., Jinačovice 29, 66434 Kuřim.

Online kalkulace leasingu a úvěru

Vypočítejte si výši splátek. Cenu zadávejte bez DPH a bez teček a mezer.


Rychlá navigace


Novinky a aktuality

Online Leasingová i úvěrová kalkulačka na leasing a úvěr na stroje, přístroje, technologie

Spočtete si ihned splátky - Online kalkulačka - výpočet výhodných splátek na leasing a úvěr 2018 na stroje, přístroje, vybavení firem. Již od 50 tis. Kč bez DPH.

Operativní leasing na stroje, přístroje a techniku

Operativní leasing nových i starších strojů, přístrojů, techniky

Leasing bez akontace na stroje,technologie, přístroje

Stroje , technologie, přístroje na leasing bez akontace

Kontaktujte násB-LEASING

B-LEASING CZ s.r.o.
Jinačovice 29
664 34 Kuřim


Jsme Vám k dispozici i na našich pobočkách: Praha, Brno, Plzeň, Jihlava, Zlín, Ostrava, Chomutov.

Tel.: 541 240 845
Mobil: 777 222 356
E-mail: b-leasing@b-leasing.cz