Asistenční služba zdarma

Rozsah asistenčních služeb v zahraničí

Silniční služba

V případě nouzové situace vozidla způsobené havárií, poruchou, vandalským poškozením či pokusem o odcizení vozidla bude bezplatně proveden příjezd a odjezd mobilního servisního vozidla. Služba bude poskytována v místě stání vozidla, v terénu jen tehdy, pokud bude k vozidlu přístup možný a právně přístupný.

Odtah a uložení vozidla

V případě, že bude vozidlo nepojízdné z důvodu havárie a nebude možné jej opravit zásahem silniční služby, bude vozidlo převezeno speciálním odtahovým vozidlem do nejbližšího servisu schopného vozidlo opravit.

Převoz vozidla

V případě, že v důsledku havárie, která nastala v místě vzdáleném více jak 50 km od místa bydliště se vozidlo nachází v servisu s tím, že opravu nelze do 5 dnů od převzetí vozidla ukončit, zajistí asistenční služba převoz nepojízdného vozidla do místa bydliště pojištěného.

Návrat do místa bydliště nebo pokračování v cestě do zahraničí

V případě, že je vozidlo pojištěného v důsledku události na více než 8 pracovních hodin po příjezdu do opravny nepojízdné, asistenční služba zajistí a uhradí návrat pojištěného do místa bydliště, nebo pokračování do jiného místa určení, až do vzdálenosti odpovídající vzdálenosti od místa trvalého bydliště. Službu nelze využít, pokud byl využit jiný způsob pomoci, např. náhradní ubytování.

Náhradní ubytování v zahraničí

Jestliže je v důsledku pojistné události vozidlo pojištěného na více než 8 pracovních hodin po příjezdu do opravny nepojízdné, asistenční služba zajistí a uhradí náhradní ubytování na dobu nezbytně nutnou, maximálně však na 4 dny až do celkové výše 77,– EUR na osobu a den. Službu nelze využít, pokud byl využit jiný způsob pomoci, např. náhradní přeprava do místa bydliště.
Zapůjčení peněz

V případě potřeby peněz na úhradu opravy nepojízdného vozidla v zahraničí, zorganizuje asistenční služba jejich zapůjčení. Podmínkou poskytnutí této služby je však složení protihodnoty zapůjčené cizí měny v tuzemsku třetí osobou na korunový účet asistenční společnosti CORIS.

Informační služba

Asistenční služba podá informace o sítí kanceláří pojistilete v zahraničí a poradí při řešení vzniklých událostí.

Rozsah asistenčních služeb v ČR

Silniční služba

V případě nouzové situace vozidla způsobené havárií, poruchou, vandalským poškozením či pokusem o odcizení vozidla bude bezplatně proveden příjezd a odjezd mobilního servisního vozidla a 60 minut práce mechanika (klient uhradí na místě jen čas práce překračující daný limit a dodaný materiál – PHM, maziva, chladící kapaliny, náhradní díly apod.). Služba bude poskytována v místě stání vozidla, v terénu jen tehdy, pokud bude k vozidlu přístup možný a právně přístupný.

Odtah a uložení vozidla

V případě, že bude vozidlo nepojízdné z důvodu nastalé havárie a nebude možné jej opravit zásahem silniční služby, bude vozidlo převezeno speciálním odtahovým vozidlem ÚAMK nebo jeho partnerů do servisu nebo k prozatimnímu uložení, bezplatně až do vzdálenosti 30 km od místa události. Bezplatně bude proveden příjezd a odjezd odtahového vozidla, naložení a složení nepojízdného vozidla.

Převoz vozidla

V případě, že v důsledku havárie, která nastala v místě vzdáleném více jak 50 km od místa bydliště se vozidlo nachází v servisu s tím, že opravu nelze do 5 dnů od převzetí vozidla ukončit, zajistí asistenční služba převoz nepojízdného vozidla do místa bydliště pojištěného.

Informační služba

Poskytování aktuálních dopravních, motoristických a mototuristických informací z ČR, bezplatně po telefonu informační centrálou ÚAMK, v ČR na telefonu 261 104 333.

Dispečink ÚAMK

Bezplatná pomoc dispečinků ÚAMK včetně jejich pohotovosti, t.j. i vytvoření specifického počítačového protokolu zápisu dispečera při zabezpečování služeb v nouzových situacích, t.j. při poruše, havárii, vandalském poškození či pokusu o odcizení vozidla v České republice. Služba bude poskytována i v případě, že půjde o kombinaci bezplatné služby s úhradou, či službu s plnou úhradou klienta na telefonním čísle 1230.

Asistenční služba autosklo

  • zdarma do výše sjednané pojistné částky pro klienty s doplňkovým pojištěním čelního skla
  • se spoluúčastí pro klienty s uzavřeným havarijním pojištěním
  • pomoc všem s poškozeným sklem za zvýhodněných podmínek