Jak se promítne změna DPH od 1.1. 2013 do leasingových a úvěrových smluv

Novelou zákona o DPH došlo ke zvýšení sazby DPH pouze u finančního a operativního leasingu z 20% na 21%. Jedná se o nově uzavřené smlouvy od 1.1.2013. Změna se však týká taktéž smluv na finanční leasing, které byly uzavřeny po 1.1.2009 a to splátek s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) od 1.1.2013, včetně odkupní ceny vozidla při ukončení leasingové smlouvy. U smluv na operativní leasing se změna týká splátek s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) od 1.1.2013.

ÚVĚROVÝCH SMLUV SE ZMĚNA DPH NETÝKÁ, novou sazbou DPH budou daněny pouze případné poplatky, které jsou zdanitelným plněním. Splátky úvěrů jsou plněním osvobozeným od DPH.