Jaká je letos úspěšnost při schvalování obchodů u Vaší společnosti?

S politováním musíme konstatovat, že situace se určitě zhoršila. Netýká se však klientů , kteří si řádně splácí a spláceli své závazky . Klienti, kteří jsou v databázích neplatičů, dokonce v databázích exekucí , měli zabavené leasingy, nesplacené úvěry,mají trvalé bydliště na obecním úřadě a pod. u nás také rozhodně nebudou mít obchod schválen. Bohužel všichni tito tvrdí zpočátku, že si ničeho nejsou vědomi a pak např. zjistíme, že mají obstavený veškerý majetek. Bohužel i nás nyní takoví klienti oslovují a tím se celkové procento neschválených leasingů nebo úvěrů na stroje a auta letos zvyšuje.