Můžete nám přivézt auto ze zahraničí bez DPH?

Většinou nám stačí u zahraničních prodejců v EU se prokázat plátcovstvím DPH a auto pak nakoupíme bez DPH. Po přihlášení auta v ČR pak vystavíme na firmu nebo soukromou osobu fakturu na částku bez DPH ale musíme k této ceně přičíst 20% DPH.
Plátci DPH si pak mohou toto DPH nárokovat ať už je auto nakoupené hotově nebo v případě poskytnutí úvěru na automobil .
Soukromé osoby si ale DPH nárokovat nemohou. Bohužel tedy není možné, abychom auto dovozené ze zahraničí prodávali bez DPH.