Můžete prověřit firmu u vás předem v registrech neplatičů ?

Bohužel toto předem neumíme, i u nás je potřeba zažádat o projednání obchodu se všemi podklady a souhlasem s nahlédnutím do registrů. Předem si můžete sami tento výpis z registrů neplatičů vyžádat na těchto adresách:
CBCB, www.cbcb.cz, e-mail: klient@cbcb.cz, tel. 277 778 600
LLCB, www.llcb.cz, e-mail: klient@cbcb.cz, tel. 277 778 650
Solus, www.solus.cz, e-mail: info@solus.cz