Provádíte financování automobilů pro cizince žijící v ČR?

V současné době provádíme financování automobilů nových i ojetých pro občany Slovenské republiky, kteří zde musí mít buď trvalý pracovní poměr (soukromé osoby) nebo firmu.
Ostatní cizinci zde musí mít povolení k trvalému pobytu minimálně po dobu splácení a přiděleno rodné číslo , také musí mít zde buď firmu nebo trvalý pracovní poměr .