Změní se splátky leasingu a úvěru kvůli zvýšení DPH od 1.1. 2013?

V zákoně o DPH došlo od 1.1. 2013 ke zvýšení sazby DPH u smluv finančního leasingu z 20% na 21%. Změna se však týká i smluv na finanční leasing, které byly uzavřeny po 1.1.2009 a to splátek s DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) od 1.1.2013, zvýšení DPH se týká i odkupní ceny vozidla při ukončení leasingové smlouvy. Úvěrových smluv se změna DPH netýká, protože splátky úvěrů jsou plněním osvobozeným od DPH.