Nižší koeficienty u leasingu traktorů a leasingu manipulační techniky!

Leasing – od 1.10.2005 platí nové nižší koeficienty u traktorů a manipulační techniky!