Zkrácení doby splácení leasingu vzhledem k zkrácení doby odpisování majetku

20.7.2009 byla vyhlášena ve sbírce zákonu novela zákona o daních z příjmů (568/1992 Sb). Novela zákona o daních z příjmů nabývá účinnosti dnem vyhlášení se sbírce zákonu tzn. 20.7.2009.

Novela zakona o daních z příjmů zahrnuje níže uvedené změny:

  • zavedení mimořádných odpisů u (zcela) NOVÉHO majetku (§30a)
  • 1. odpis. skupina – 100 % vstupní ceny za 12 měsíců bez přerušení
  • 2. odpis. skupina – 100 % vstupní ceny za 24 měsíců bez přerušení

(prvních 12 měsíců se uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny, následujících 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny)

  • odpisy budou stanoveny měsíčně a uplatňovány měsícem následujícím po dni zařazení majetku
  • lze použít na majetek pořízený od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 (PODMÍNKOU je, že poplatník je PRVNÍM vlastníkem příslušného hmotného majetku)
  • Zkrácení minimální doby trvání finančního leasingu (dle mimořádných odpisů)
  • 1. odpisová skupina ? 12 měsíců – např. výpočetní technika, přístroje
  • 2. odpisová skupina ? 24 měsíců – např. AUTA, většina účelových STROJů
  • lze použít na smlouvy o finančním leasingu uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona