Změna v odpisových skupinách automobilů i strojů

Často se nás v poslední době ptáte, jestli se již zkrátila odpisová doba u automobilů a strojů. Zatím nikoli, vše je v rukách politiků .....
V médiích byla tato změna často zmiňována v souvislosti se změnou novely zákona o DPH, která od 1.4.umožňuje odpočet DPH u nově pořízených osobních automobilů. Proto došlo k mylnému dojmu, že tyto změny proběhly současně. Tato změna v odpisových skupinách u automobilů a strojů, technologií a další techniky však souvisí s návrhem změny zákona o daních z příjmů a bude se týkat bohužel jen nových předmětů financování.