Úhrada dluhů za DPH, dani z příjmu ,spotřební daň, soc. a zdrav. pojištění

Pokud máte dluhy k státním institucím, těžko dostáváte od bank např. provozní úvěr. Také zpětný leasing není z těchto důvodů možno schválit. Narůstá penále za pozní úhrady platby za DPH, spotřební daň nebo sociální a zdravotní pojištění. Pokud máte ale pohledávky, kterými byste byli schopni a ochotni ručit, lze vaši situaci vyřešit. Pokud máte zájem , kontaktujte nás v této záležitosti prosím zde