C.B.C. CZ, spol. s r.o.

Společnost C.B.C. CZ, spol. s r.o. je českou obchodně-konzultantskou společností zabývající se návrhem a realizací IT projektů a řešení na bázi APPLE i PC. Se znalostí situace v segmentu trhu, ve kterém působíme, jehož charakteristikou je rychlý technologický vývoj, a s vědomím toho, že čas zákazníků je drahý, jsme pochopili nutnost poskytnout Vám především kvalitní informace (PORADENTSVÍ), komplexní služby (1. NÁVRH ŘEŠENÍ s přihlédnutím k dopadům do fin. plánu, 2. HLADKOU REALIZACI projektu, 3. ZAŠKOLENÍ), vše přizpůsobené zákazníkovým individuálním potřebám (SMLOUVY O TECHNICKÉ PODPOŘE). To jsme také ihned implementovali do firemní strategie i firemní kultury a to také sehrálo roli při výběru našich zaměstnanců. Vytvořili jsme pro Vás kolektiv mladých lidí, kteří rádi využívají technologické novinky či zatím nepoužité inovativní postupy, které mohou zvýššit efektivitu Vaší práce či komfort Vašeho soužití s moderními technologiemi.

http://www.cbc-cz.cz